Çoğunluğu elde eden tarafın toplumdaki bütün karar süreçlerini tamamı ile kontrol edebilmesini öne çıkaran demokrasi modeli. bkz. demokrasi.

İngilizcesi:
majoritarian democracy