çoğulcu toplum

« Sözlük Dizinine Dön

1. Aralarında dil, din, ırk veya etnik açılardan farklılıklar olmasına rağmen barış içinde, aynı ulusal devlet çatısı altında yaşayan insanların oluşturduğu toplum. 2. Mevcut hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel yapının dayandığı uygarlığın paradigmal çerçevesi ve temel değer yargıları ile çelişmemesi kaydıyla, her türlü düşüncenin ifade ve örgütlenme hakkına sahip olduğu toplum. bkz. çoğulcu demokrasi.

İngilizcesi:
pluralist society
« Sözlük Dizinine Dön