devlet

« Sözlük Dizinine Dön

1. Halk (insan unsuru), ülke (toprak unsuru) ve egemen bir siyasal otoritenin (egemenlik unsuru) birlikteliğinden oluşan siyasal örgütlenme. 2. Belli bir ülkede meşru egemenlik iddiasıyla, o ülkede yaşayan bütün insanların hak, görev, sorumluluk ve davranışlarının kontrolünü elinde tutan siyasal kurum. 3. Bir toplumdaki bütün siyasal kurumların soyut düzeyde toplamını ifade eden kavram. 4. Marksist kurama göre, sınıflı toplumlarda, egemen sınıfların alt sınıflar üzerindeki sömürüsünü meşrulaştıran, hakim sınıfın ideolojisini savunup onun çıkarlarını korumaya yarayan temel aygıtlardan biri. bkz. devletin görece özerkliği.

İngilizcesi:
state
« Sözlük Dizinine Dön