deskriptif metodoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Pozitif metodoloji. Betimsel yöntembilim. Tasviri metodoloji. Herhangi bir bilginin bilimsel bilgi kategorisine girebilmesi için uyması gereken kuralları ortaya koymayı amaçlamadan, sadece belirli bir dönemde egemen olan bilim adamları tarafından bilim olarak nitelenen bilgilerin özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan disiplin. bkz. metodoloji, normatif metodoloji.

İngilizcesi:
descriptive/positive methodology
« Sözlük Dizinine Dön