denge ve fren

« Sözlük Dizinine Dön

Yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilerek birbirlerini denetlemelerini mümkün kılan siyasal düzenleme. Buna göre yasama görevi meclis, yürütme görevi hükümet, yargı görevi ise bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından yerine getirilir. bkz. kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliği, yasama, yürütme, yargı.

İngilizcesi:
check and balance
« Sözlük Dizinine Dön