kuvvetler ayrılığı

« Sözlük Dizinine Dön

Herhangi bir siyasal sistemde devletin üç temel işlevi olan yasama, yürütme ve yargının ayrı ayrı ve birbirini denetleyen organlar tarafından yerine getirilmesi. Söz konusu üç temel işlevin tek bir organ tarafından yerine getirilmesine de kuvvetler birliği denir. bkz. denge ve fren.

İngilizcesi:
separation of powers
« Sözlük Dizinine Dön