bkz. sosyal hareketlilik.

İngilizcesi:
vertical mobility