sosyal hareketlilik

« Sözlük Dizinine Dön

Bir bireyin veya toplumsal grubun başka bir toplumsal gruba geçebilirliği; toplumsal katmanlar, zümreler, meslekler veya sınıflar arasındaki geçişlilik, esneklik, birinden diğerine atlanabilirlik kabiliyeti. Alt sınıf veya kesimlerden üst tabakalara doğru olan hareketliliğe dikey hareketlilik; eşdeğer, aynı standartlara sahip kesimler arası hareketliliğe de yatay hareketlilik denir.

İngilizcesi:
social mobility
« Sözlük Dizinine Dön