doğal hal

« Sözlük Dizinine Dön

Doğal durum. İnsanın toplumsal bir varlık haline gelmeden önce içinde yaşadığı düşünülen çevresel koşullar ve yaşam biçimini ifade eden terim. Doğal hal kavramı, tarihsel ve olgusal olmaktan çok, siyasal toplumun oluşumunu tasvir etmek için kurgusal olarak varsayılan bir durum ya da dönemi ifade etmektedir. bkz. toplumsal sözleşme.

İngilizcesi:
state of nature
« Sözlük Dizinine Dön