doğalcılık

« Sözlük Dizinine Dön

Naturalizm. Tabiatçılık. Doğacılık. 1. Sosyal, siyasal, ekonomik ya da psikolojik bütün olay veya durumların doğal yasalarla açıklanabileceğini savunan yaklaşım. 2. Doğada kendiliğinden var olan düzenin en uygun düzen olduğu, dolayısıyla sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlerin doğal akışlarına müdahale edilmemesi gerektiğini savunan görüş.

İngilizcesi:
naturalism
« Sözlük Dizinine Dön