epistemolojik monizm

« Sözlük Dizinine Dön

Bilgibilimsel tekçilik. İnsan zihninin nesnel dünyayı herhangi bir aracıya gerek kalmaksızın bilebileceğini; gerçekliğin bilgisinin temas yoluyla dolaysız bir biçimde elde edilmesinin mümkün olduğunu savunan görüş. bkz. sezgi, sezgicilik, epistemolojik düalizm.

« Sözlük Dizinine Dön