bilgibilimsel tekçilik

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. epistemolojik monizm.

İngilizcesi:
epistemological monism
« Sözlük Dizinine Dön