Bir dil oluşturmak için gerekli olan özne, yüklem, bağlaç ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenleyen temel ilke ve değişkenler. bkz. gramer.

İngilizcesi:
universal grammar