Cihanşümul. Bütün dünyayı içine alan, geniş kapsamlı. Bir kültüre, bir ülkeye veya belirli bir zamana bağlı olmayan, bütün insanlar ve toplumlar için geçerli olan, olduğu varsayılan. bkz. küresel, yerel.