Vergi ve sosyal güvenlik katkılarının artırılması yoluyla finanse edilen kamu harcamalarının milli gelir üzerinde yaptığı pozitif etki. Buna göre denk-bütçe çarpanı gereği vergi artırımı yoluyla finanse edilen kamu harcamaları, milli gelir üzerinde harcama miktarı kadar artışa neden olur. bkz. ters Haavelmo etkisi.

İngilizcesi:
Haavelmo effect