hukukun evrensel prensipleri

« Sözlük Dizinine Dön

Gerek Medine Vesikası, Veda Hutbesi, Kur’an-ı Kerim, sahih Hadisler ve Mecelle gibi Doğu-İslam kültüründe, gerekse Magna Carta, Virginia Haklar Bildirgesi, Helsinki Yurttaşlar Bildirgesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi Batı kültürünün temel metinlerinde ifadesini bulmuş, genel kabul gören prensipler. Bunların başlıcaları şunlardır: 1. Masumiyet karinesi (beraet-i zimmet), 2. Suç ve cezaların kanuniliği, 3. Suç ve cezaların şahsiliği, 4. Kanunların geriye yürütülemezliği, 5. Şüpheden sanığın yararlanması, 6. Adil yargılanma hakkı, 7. İspat yükünün iddia sahibinin omzunda olması.

İngilizcesi:
universal principles of law
« Sözlük Dizinine Dön