İncil

« Sözlük Dizinine Dön

Kitab-ı Mukaddes. İçinde Hristiyanlık öğretileriyle ilgili ilahi ve beşeri kaynaklı olarak kabul edilen yazılardan oluşan derleme. Eski Ahit’ten 39, Yeni Ahit’ten 27 kitabı içerir.

İngilizcesi:
the Bible
« Sözlük Dizinine Dön