IDB. İslam ülkelerinin kalkınma çabalarına destek vermek, bunun için gerekli mali kaynağın sağlanmasına yardımcı olmak, üye ülkeler arasında ticaret, sanayi, işgücü ve teknoloji alanlarındaki işbirliğini güçlendirmek, Müslüman ülkelerde bankacılık ve kalkınmanın finansmanı alanlarında faizsiz çalışma sistemini yerleştirmek gibi amaçlarla, 1974’te İslam konferansı toplantısında kurulmasına karar verilen, 1975 yılında da faaliyete geçen kalkınma bankası. Türkiye’nin de üyesi bulunduğu, merkezi S. Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan bankanın başlıca sermayedarları arasında S. Arabistan, Libya, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye yer almaktadır. Bankanın hesap birimi, değeri özel çekme hakkı SDR’ye eşit olan İslam dinarıdır.

İngilizcesi:
Islamic development bank