teknoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Uygulayımbilim. 1. İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç-gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü. 2. Üretim sürecinde yer alan her türlü alet, araç-gereç ve makineler ile bunların mal ve hizmet üretiminde istihdam edilmesiyle ilgili bilgiler bütünü; belli bir kullanım değeri üretebilmek için gerekli olan yöntem ve tekniklerin tümü. bkz. bilim, teknik.

İngilizcesi:
technology
« Sözlük Dizinine Dön