Fonksiyon. 1. İşe yarama, görme, bir amaca hizmet etme hali. 2. Bir birimin içinde yer aldığı bütüne yaptığı katkı. Bu çerçevede, birimin katkısının bütünde yer alan diğer parçaların çalışmasına engel oluşturmasına olumsuz işlev; diğer birimlerin çalışmasını kolaylaştırıp bütünleştirmesine olumlu işlev; amaçlanmamış, çoğunlukla da fark edilmeyen katkıya gizli işlev; bilinçli ve amaçlı katkıya da açık işlev denir.