kent sosyolojisi

« Sözlük Dizinine Dön

Kırdan kente göçün nedenlerini, kentleşme süreci sonunda kentlere yığılan insanların sorunlarını, bu insanlarda meydana gelen sosyal ve siyasal değişimleri, gecekondularda yaşayan insanlar arasında varlığını sürdüren geleneksel ilişki ve değerleri, bir bütün olarak kentleşme sürecini inceleyen disiplin. bkz. kır sosyolojisi.

İngilizcesi:
urban sociology
« Sözlük Dizinine Dön