kentleşme

« Sözlük Dizinine Dön

Şehirleşme. Sanayileşmenin işgücünü çekmesi, tarımsal üretimin de fazla nüfusu itmesi sonucu, nüfusun kırsal alandan şehir merkezlerine doğru akması. Nüfusun kitlesel boyutlarda kentlere akın etmesiyle ortaya çıkan sosyolojik olgu.

İngilizcesi:
urbanization
« Sözlük Dizinine Dön