maliye politikası

« Sözlük Dizinine Dön

Kamu otoritesi tarafından iktisadi ve sosyal hedeflerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kamu gelirleri ile harcamalarının planlanması, yönlendirilmesi ve mali kurumlardan yararlanma yöntemlerinin belirlenmesiyle ilgili plan, program ve uygulamalar bütünü. Maliye politikasının en önemli araçları vergiler ve kamu harcamalarıdır.

İngilizcesi:
fiscal policy
« Sözlük Dizinine Dön