mantıksal düşünme

« Sözlük Dizinine Dön

Formel mantık kuralları uyarınca yürütülen muhakeme; mantıksal çelişkiye düşmeden, formel mantığın temel ilkelerine uygun olarak düşünme. bkz. formel mantık.

İngilizcesi:
logical thinking
« Sözlük Dizinine Dön