personel psikolojisi

« Sözlük Dizinine Dön

Daha çok sanayi iş kollarında veya bürokraside yer alacak kişilerin seçilmesi, eğitilmesi ve denetlenmesi, iş dünyasındaki bilgi akışının düzenlenmesi gibi konularda işverenlere danışmanlık yapılarak, sanayi toplumunun getirdiği problemlerin çözümüne psikoloji biliminin yöntemleri ile katkıda bulunma amacı güden bilim dalı.

İngilizcesi:
personnel psychology
« Sözlük Dizinine Dön