proletarya diktatörlüğü

« Sözlük Dizinine Dön

Marksist kurama göre, sosyalizme geçişi hızlandırmak ve üretim araçlarını toplumsallaştırmak (kamulaştırmak) amacıyla işçi sınıfının işçi partileri yoluyla geçici bir süreyle kurduğu diktacı rejim. bkz. bürokratik kollektivizm.

İngilizcesi:
proletarian dictatorship
« Sözlük Dizinine Dön