rivayet

« Sözlük Dizinine Dön

1. Sözlü aktarım. Birinin başka birinden duyduğu şeyi üçüncü şahıslara sözlü olarak aktarması. 2. Hadis terminolojisinde, Hz. Peygamberin söz, onay ve eylemlerinin yazılı veya sözlü olarak sonraki nesillere aktarılması. Cerh (hadisi rivayet edenin güvenilirliğinin sorgulanması) ve tadil (hadisin aktarılma zincirinin sağlıklı olup olmadığının sorgulanması) yöntemine göre sağlam kabul edilen hadis aktarıcılarına ravi; Müslüman olarak Hz. Muhammedi sağlığında görmüş kimselere sahabe; sahabelerden birisi ile görüşmüş olan kişilere tabiin; enaz bir tabiinle görüşüp konuşmuş, üçüncü Müslüman kuşağı oluşturan Müslümanlara da tebe-i tabiin; denir. Hadis rivayetinde bu sıra aranır ve sonunda hadisin hangi sahabe tarafından nakledildiği tespit edilir. Eğer rivayet zincirinde kopukluk varsa, o hadis sağlam kabul edilmez.

İngilizcesi:
narration
« Sözlük Dizinine Dön