sınıflandırma

« Sözlük Dizinine Dön

Sınıflama. Tasnif. Öbeklendirme. 1. Varlıkları gruplara ayırmak, belirli ilkelere göre düzenlemek veya daha kolay tanımlayabilmek amacıyla benzer özelliklere sahip birimleri diğerlerinden ayırarak bir araya getirmek. 2. Karşılaştırma yapmak amacıyla sınıflar oluşturmak.

« Sözlük Dizinine Dön