sübvansiyon

« Sözlük Dizinine Dön

Devletin, geniş kitleler tarafından tüketilen temel ihtiyaç maddelerinin veya stratejik değeri olan bazı ürünlerin üretimini teşvik etmek, üretici veya tüketicisini korumak amacıyla doğrudan veya dolaylı yollarla yaptığı karşılıksız mali yardım. Örn. Tarımsal ürünlere yapılan destekleme alımları, ihraç ürünlerine dış pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için yapılan vergi iadesi türü destekleme ödemeleri.

İngilizcesi:
subsidy
« Sözlük Dizinine Dön