ütopya

« Sözlük Dizinine Dön

Düşülke. Yunanca’da “yer” anlamına gelen “topos” kelimesinin başına eklenen olumsuzlama edatıyla elde edilen ve “olmayan yer” biçiminde tercüme edilebilecek olan terim. Ütopya kavramı, Gılgamış Destanından bu güne değin bir çok düşünür tarafından, bazen mevcut toplumsal yapı ve ilişkilerin örtük olarak eleştirilmesi, bazen da kurgusal olarak üretilen ideal toplum modelleri anlamında kullanılmıştır. bkz. distopya.

« Sözlük Dizinine Dön