varsayım

« Sözlük Dizinine Dön

Faraziye. 1. Bir teorinin oluşturulması sırasında doğru oldukları varsayılan, teorinin üzerlerine oturtulduğu ve söz konusu teorinin geçerliliğinin onların doğru olmasına bağlı olduğu ifadeler. 2. Gerçekliği açıklamaya yönelik bir model kurarken ihtiyaç duyulan sınırlamalar ve basitleştirmelerin ifade edildiği önermeler. 3. Kuramsal sonuçlara gidilebilmesi için başlangıçta öyle oldukları kabul edilen öncüller. bkz. basitleştirici varsayımlar, alan varsayımları, kolaylaştırıcı varsayımlar.

« Sözlük Dizinine Dön