yürütme

« Sözlük Dizinine Dön

1. Devletin üç temel işlevinden birisi olarak, yasama organı tarafından hazırlanan kanunların uygulanması. bkz. yasama, yargı. 2. Bürokrasiyle ilgili işlerin tamamı. 3. Her çeşit örgütte yönetim ve denetim işleriyle, yetkili kişilerin yaptıkları icraatlar bütünü.

« Sözlük Dizinine Dön