anarko-kapitalizm

« Sözlük Dizinine Dön

Aşırı piyasa savunuculuğu. Devletin ekonomideki varlığını, bireylerin refahını azaltıcı ve onların rızalarına aykırı biçimde oluşan bir durum olarak tanımlayan, sağlık, savunma, adalet ve güvenlik hizmetlerinin bile özel sektör tarafından daha verimli ve sağlıklı yürütülebileceğini ileri süren ABD kökenli bir iktisadi düşünce ekolü. Kapitalizmin anarşizme evrilmiş versiyonu.

İngilizcesi:
anarcho-capitalism
« Sözlük Dizinine Dön