anti-semitizm

« Sözlük Dizinine Dön

Yahudi düşmanlığı. Yahudiliğin özünde barındırdığı üstün ırk inancı nedeniyle Yahudilere karşı düşmanca duygular besleme. Önceleri Museviliğe karşı beslenen dinsel tepki ve Musevilere karşı duyulan antipatinin, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ırkçı bir boyut kazanmaya başlayarak, özellikle de Almanya ve Avusturya’da, bu ülkelerde barınan diğer insanlara kıyasla çok daha iyi şartlar altında yaşayan Yahudilere karşı, onları sosyal ve hukuki haklardan mahrum etmeye, hatta toplu kıyımlarına cevaz veren düşmanca bir tavra dönüşmesi.

İngilizcesi:
antisemitism
« Sözlük Dizinine Dön