arz yanlı iktisat

« Sözlük Dizinine Dön

Keynesyen teorinin toplam talep üzerine çok fazla ağırlık vermesine bir tepki olarak doğan ve temel amacı hızlı ekonomik büyüme ile düşük enflasyonu bir arada gerçekleştirmek olan iktisat ekolü. Buna göre iktisadi sorunların çözümünde anahtar mesele, arzı artırmaktır. Bu amaçla, vergi oranları temel politika aracı olmalı; bu oranlar tasarruf etme ve çalışma şevkini kıracak kadar yüksek olmamalı; sosyal güvenlik harcamaları da işgücünü tembelliğe özendirmeyecek bir düzeyde tutulmalıdır. Keynesyen okulun iddia ettiğinin aksine, asıl sorunun talep yetersizliği değil, arz yetersizliği olduğunu, bu nedenle vergileri düşürmek suretiyle arzı arttırmanın ekonomik sorunların çözümünde anahtar olduğunu ileri süren iktisat ekolü.

İngilizcesi:
supply side economics
« Sözlük Dizinine Dön