aşar

« Sözlük Dizinine Dön

Öşür. Osmanlı Devleti’nde tarımsal gelirlerden ayni olarak ve onda bir (1/10) oranında alınan vergi türü. Merkezin güçlü olduğu dönemlerde Osmanlı maliyesinin temel gelir kaynaklarından birisini oluşturmuş olan aşar, merkezin gücünün zayıfladığı dönemlerde yozlaşarak yerel güçlerin halk üzerinde bir baskı ve sindirme aracı haline dönüşmüş, nihayet Osmanlının dağılmasından kısa bir süre sonra (1925) yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca bkz. şer’i vergiler.

İngilizcesi:
tithe
« Sözlük Dizinine Dön