aşamalar kuramı

« Sözlük Dizinine Dön

Her toplumun kalkınma sürecinde tarihsel olarak belirli aşamalardan geçeceğini ve temel özellikleriyle bu aşamaların her toplum için aynı olacağını ileri süren kuram. Söz konusu kalkınma ya da büyüme aşamaları şunlardır: Geleneksel toplum aşaması, hazırlık aşaması, harekete geçme ya da kalkış aşaması, olgunlaşma aşaması ve kitlesel tüketim aşaması. (W.W. Rostow)

İngilizcesi:
theory of stages of development
« Sözlük Dizinine Dön