gelişim aşamaları

« Sözlük Dizinine Dön

Marksist iktisat terminolojisinde, belirli bir ekonomik ve sosyal formasyon içinde yer alan belirgin ve göreli özerk tarihsel evrelere verilen ad. Her üretim tarzında var olduğu kabul edilen başlangıç, serpilme ve olgunluk, düşüş ve geçiş aşamaları. Bu çerçevede örneğin kapitalizmin gelişim aşamaları ticari kapitalizm, sınai kapitalizm ve tekelci kapitalizm (emperyalizm) olarak sıralanmaktadır. bkz. aşamalar kuramı.

İngilizcesi:
stages of development
« Sözlük Dizinine Dön