ayrılıkçılık

« Sözlük Dizinine Dön

Bir devletin sınırları içerisinde yaşayan etnik, dinsel veya coğrafi konumu itibariyle farklılık arz eden bir bölgenin söz konusu devletten koparılarak bağımsız hale getirilmesi amacını güden siyasal görüş; bu görüşten yola çıkan hareket.

İngilizcesi:
separatism
« Sözlük Dizinine Dön