azgelişmiş ülkeler

« Sözlük Dizinine Dön

Sanayileşmiş ülkeler dışında kalan, kişi başına düşen reel gelir düzeyinin nispi olarak düşük ve ekonomik büyümenin yavaş olduğu ülkeler. Düşük gelir düzeyinin yanı sıra azgelişmiş ülkeleri karakterize eden diğer özellikler olarak, yatırım hacmi ve tasarruf eğiliminin düşüklüğü, altyapı yetersizliği, gelir dağılımının bozukluğu, tarım kesiminin ekonomideki payının yüksekliği ve hızlı nüfus artışı sayılabilir. bkz. kısır döngü kuramı.

İngilizcesi:
underdeveloped countries
« Sözlük Dizinine Dön