ECLA okulu

« Sözlük Dizinine Dön

Latin Amerika ülkelerinin gelişme sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak üzere oluşturulan ve kısa adı ECLA olan Latin Amerika Ekonomik Komisyonu (Economic Comission for Latin America) üyelerinin oluşturduğu, azgelişmişliğin nedenlerini gelişmiş yahut sanayileşmiş ülkelerle azgelişmiş ülkeler arasında gelişen serbest dış ticaret ilişkileriyle açıklayan okul. Buna göre azgelişmiş ülkelerin kalkınmalarını engelleyen önemli bir faktör olan serbest ticaret, ancak yapıları birbirlerine benzeyen ülkeler arasında olumlu sonuçlar verir. Aksi halde ticaret hadleri azgelişmişler aleyhine işleyeceğinden serbest ticaret bu ülkelerin zararına sonuçlar verecektir.

İngilizcesi:
ECLA school
« Sözlük Dizinine Dön