bilimsel yönetim

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. Taylorizm.

İngilizcesi:
scientific management
« Sözlük Dizinine Dön