Taylorizm

« Sözlük Dizinine Dön

1. Emeğin bilimsel organizasyonu. İş veriminin artırılması ve kâr maksimizasyonunun sağlanması için çalışma ve dinlenme saatlerinin, düzeni ve ilişkilerinin bilimsel ölçülere göre ayarlanabileceğini savunan görüş. 2. İkinci Dünya Savaşından sonra, 20. yüzyılın sonlarına kadar etkili olmuş, yöneten-yönetilen arasında katı hiyerarşi, verimlilik ve dakikliği öne çıkaran üretim organizasyon biçimi. bkz. Fordizm, esnek üretim, bilimsel işletme.

İngilizcesi:
Taylorism
« Sözlük Dizinine Dön