organizasyon

« Sözlük Dizinine Dön

Bir birimin faaliyetlerini sürekli, düzenli ve uyumlu hale getirmek için, alt birimler arasında sistemli ve planlı bir düzenek kurulması. Düzenleme, organize etme. Bir amacın gerçekleştirilmesi için mevcut imkanların, parasal veya fiziksel kaynakların düzenlenip, söz konusu amaca hizmet eder duruma getirilmesi. Ayrıca bkz. örgüt.

İngilizcesi:
organization
« Sözlük Dizinine Dön