boykot

« Sözlük Dizinine Dön

1. Ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı bir ülkenin başka ülkelerle olan ilişkilerini kesmesi; işbirliğine yanaşmaması veya siyasal, kültürel ya da sportif bir organizasyonda yer almayı reddetmesi. 2. Bir ekonomik ve siyasal mücadele yöntemi olarak herhangi bir haktan yararlanmayı, birisinin hizmetinde çalışmayı, bir kuruluşa katılmayı protesto amacıyla kişi, kurum ya da devletle olan ilişkiyi kısmen veya tamamen kesme.

İngilizcesi:
boycott
« Sözlük Dizinine Dön