devalüasyon

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ülkenin parasının, yabancı ülkelerin paraları karşısında değerinin düşürülmesi. Genel olarak ödemeler dengesi açıklarının kapatılması amacıyla başvurulan bir politika aracı olan devalüasyonun, ithal malların fiyatını yükseltip, ihraç mallarının fiyatını göreli olarak düşürmesi; bunun sonucu olarak da ihracatın canlanıp ithalatın azalmasında, dolayısıyla da ödemeler dengesi açıklarının azaltılmasında etkili olması beklenir. Ancak bu sonuç garanti olmayıp, ihraç ve ithal ürünlerin talebinin fiyat esnekliği ve ihracatın ithal girdilere bağımlı olup olmaması gibi başka faktörler de sonuç üzerinde etkilidir.

İngilizcesi:
devaluation
« Sözlük Dizinine Dön