dinamik analiz

« Sözlük Dizinine Dön

1. Çözümleme konusu yapılan veya modele dahil edilen değişkenlerin zaman içindeki değişmelerinin de dikkate alındığı çözümleme yöntemi. Zaman boyutu olan analiz. 2. Bir denge durumundan başka bir denge durumuna nasıl gidildiğini irdeleyen analiz. bkz. statik analiz.

İngilizcesi:
dynamic analysis
« Sözlük Dizinine Dön