statik analiz

« Sözlük Dizinine Dön

Durağan Çözümleme. Zaman boyutundan soyutlanmış, analize tabi tutulan unsurların zaman içindeki değişimlerinin dikkate alınmadığı, bu nedenle de değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkilerin veri bir dönem içinde belirlendiği çözümleme yöntemi. Belirli bir denge durumunun çözümlenmesi. bkz. dinamik analiz.

« Sözlük Dizinine Dön