statüko

« Sözlük Dizinine Dön

Belli bir zaman diliminde, o an var olan sosyal ve siyasal sistem, süregelen fiili ve hukuki durum; halihazırda var olan düzen; mevcut sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumlar.

İngilizcesi:
status quo
« Sözlük Dizinine Dön