dış dünya

« Sözlük Dizinine Dön

İnsan zihninin bir ürünü olmadığı, zihinden bağımsız varlığının olduğu düşünülen nesneler, varlıklar ve ilişkiler bütünü.

İngilizcesi:
external world
« Sözlük Dizinine Dön